ტობავარჩხილის ტური. ეგრისის ქედის ტბები


036
მდებარეობა:
-
სირთულის კატეგორია:
B-2
?
ხანგრძლივობა:
  • სულ: -
  • საფეხმავლო: -
უკიდურესი სიმაღლებრივი ცვალებადობა:
?
-
ჯამურად ფეხით გასავლელი მანძილი:
-
საფეხმავლო მარშრუტის ტრაექტორია:
  • წასვლა - დაბრუნება X
  • ერთი გზა ✓
  • წრიული X
რუკები და მარშრუტის აღწერა:
WinRAR ფაილი
გასათვალისწინებელი გარემოებები:
● ჩვენი პირობები იხილეთ აქ.
● სრიალა აღმართ(ებ)ი
● სრიალა დაღმართ(ებ)ი
● მყინვარ(ებ)ზე ასვლა
● მყინვარ(ებ)ზე დაშვება
● ციცაბო აღმართ(ებ)ი
● ციცაბო დაღმართ(ებ)ი
● ძლიერი მდინარ(ეებ)ის გადალახვა, რაც გარდა იმისა, რომ დაბრკოლებას და ფიზიკურ გამოწვევას წარმოადგენს, ფეხსაცმლის (და შესაძლოა — შარვლის) დასველებასაც იწვევს.
● სველ პირობებში (მდინარის კალაპოტი, ჭაობი, სველი ან ნესტიანი ნიადაგი, ღრმა ტალახი და ა.შ.) გადაადგილება
● ლაშქრობის დროს ფეხსაცმლის/შარვლის დასველება
● მაღალი ბალახი
● მკბენარი მწერები

ტობავარჩხილის ტური. ეგრისის ქედის ტბები

-

ფოტო გალერეა

ძებნა & ფილტრი

დასავლეთ საქართველო

აღმოსავლეთ საქართველო

სხვა ტურები