მემულის ტბები


057
მდებარეობა:
ჭუბერი, ზემო სვანეთი, საქართველო
სირთულის კატეგორია:
EX
?
ხანგრძლივობა:
  • სულ: 4 დღე
  • საფეხმავლო: 3 დღე
უკიდურესი სიმაღლებრივი ცვალებადობა:
?
1723 მ / 5653 ფუტი
ჯამურად ფეხით გასავლელი მანძილი:
21 კმ / 13 მილი
საფეხმავლო მარშრუტის ტრაექტორია:
  • წასვლა - დაბრუნება ✓
  • ერთი გზა X
  • წრიული X
რუკები და მარშრუტის აღწერა:
WinRAR ფაილი
გასათვალისწინებელი გარემოებები:
● ჩვენი პირობები იხილეთ აქ.
● სასაზღვრო პოლიციისგან სპეციალური საშვის მისაღებად, ბისნას ესაჭიროება თქვენი პირადობის მოწმობის ორივე გვერდის ან პასპორტის საინფორმაციო გვერდის ფოტოსურათი, რომელიც ტურამდე არაუგვიანე 8 დღისა უნდა გამოგვიგზავნოთ.
● გარკვეულ მონაკვეთ(ებ)ში, ფერდობ(ებ)ზე, ქვებზე დაბიჯების დროს შესაძლებელია ქვის დაცურება ან დაგორება. ასეთ მონაკვეთებზე, ტურის ყველა მონაწილე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს თითოეული ნაბიჯისას.
● სრიალა აღმართ(ებ)ი
● სრიალა დაღმართ(ებ)ი
● მყინვარ(ებ)ზე ასვლა
● მყინვარ(ებ)ზე დაშვება
● ციცაბო აღმართ(ებ)ი
● ციცაბო დაღმართ(ებ)ი
● მკბენარი მწერები

მემულის ტბები

მდინარე მემულის (ნენსკრას მარჯვენა შენაკადი) აუზში სამი მნიშვნელოვანი ტბაა:
● პირველი ტბა (პატარა);
● მეორე ტბა (დიდი);
● მესამე ტბა (საშუალო).

მემულის მეორე ტბა


ბისნა გთავაზობთ 3-4 დღიან სალაშქრო ტურს მეორე და მესამე ტბებზე. ორივე ტბა კოდორის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე მდებარეობს, ზღვის დონიდან 2760 და 2905 მეტრზე.

მემულის მესამე ტბაზე ტურისტული მოგზაურობა პირველად სწორედ ბისნას ტურისტულმა ჯგუფმა განახორციელა 2020 წელს.

მემულის მესამე ტბა


ფოტო გალერეა

ძებნა & ფილტრი

დასავლეთ საქართველო

აღმოსავლეთ საქართველო

სხვა ტურები