მტირალას ეროვნული პარკი


054
მდებარეობა:
-
სირთულის კატეგორია:
B-1
?
ხანგრძლივობა:
  • სულ: -
  • საფეხმავლო: -
უკიდურესი სიმაღლებრივი ცვალებადობა:
?
-
ჯამურად ფეხით გასავლელი მანძილი:
-
საფეხმავლო მარშრუტის ტრაექტორია:
  • წასვლა - დაბრუნება ✓
  • ერთი გზა X
  • წრიული X
გასათვალისწინებელი გარემოებები:

● ჩვენი პირობები იხილეთ აქ.

● სველ პირობებში (მდინარის კალაპოტი, ჭაობი, სველი ან ნესტიანი ნიადაგი, ღრმა ტალახი და ა.შ.) გადაადგილება

● ლაშქრობის დროს ფეხსაცმლის/შარვლის დასველება

● მკბენარი მწერები

სხვადასხვა სამოყვარულო ვიდეოები:
● წაბლნარას ჩანჩქერი

მტირალას ეროვნული პარკი

-

ფოტო გალერეა

ძებნა & ფილტრი

დასავლეთ საქართველო

აღმოსავლეთ საქართველო

სხვა ტურები