ალგეთის ეროვნული პარკი


056
მდებარეობა:
-
სირთულის კატეგორია:
B-1
?
ხანგრძლივობა:
  • სულ: -
  • საფეხმავლო: -
უკიდურესი სიმაღლებრივი ცვალებადობა:
?
-
ჯამურად ფეხით გასავლელი მანძილი:
-
საფეხმავლო მარშრუტის ტრაექტორია:
  • წასვლა - დაბრუნება ✓
  • ერთი გზა ✓
  • წრიული X
გასათვალისწინებელი გარემოებები:
● ჩვენი პირობები იხილეთ აქ.

ალგეთის ეროვნული პარკი

-

ფოტო გალერეა

ძებნა & ფილტრი

დასავლეთ საქართველო

აღმოსავლეთ საქართველო

სხვა ტურები