ტესტი 2


89
მდებარეობა:
2
სირთულის კატეგორია:
B-1
?
ხანგრძლივობა:
  • სულ: 2
  • საფეხმავლო: 2
უკიდურესი სიმაღლებრივი ცვალებადობა:
?
2
ჯამურად ფეხით გასავლელი მანძილი:
2
საფეხმავლო მარშრუტის ტრაექტორია:
  • წასვლა - დაბრუნება ✓
  • ერთი გზა X
  • წრიული X
გასათვალისწინებელი გარემოებები:

2

სხვადასხვა სამოყვარულო ვიდეოები:

2

ტესტი 2

2

ფოტო გალერეა

ძებნა & ფილტრი

დასავლეთ საქართველო

აღმოსავლეთ საქართველო

სხვა ტურები